Infografik

Lättbegripliga manualer, bruksanvisningar, informationsgrafik, faktateckningar, faktagrafik och reklam. Tanken är att förenkla det invecklade och förklara svårbegripliga.

Uteservering miljöbild

Den här miljöbilden gjorde jag åt en restaurang som söker tillstånd för en uteservering   →

Ikoner för Cartagenia

Ikoner och infomedia för Cartagenia, ett amerikanskt-belgiskt företag som kartlägger det mänskliga DNA:et.

Tecknade annonser

Bilden ovan är en del av en svit annonser. Tanken är att de ska förenkla budskapet,   →

Hegemoni

Maktens pyramid, läromedel i samhällskunskap. För mer info om boken se bl a Bokus.   →

Det politiska systemet i Kina

Det politiska systemet i Kina. Läromedel.  

Vem bestämmer vad i Sverige

De politiska funktionerna i Sverige. Läromedelsillustration.  

Samarbete

Samarbete; del av presentationsmaterial för ledarskapsprojekt inom jordbruk/landsbygd.

Träd med stort rotsystem

  Träd med rötter; del av presentationsmaterial för ledarskapsprojekt inom jordbruk/landsbygd.

Från rasism till tolerans

  Här försöker jag illustrera olika grader av främlingsfientlighet: rasism, främlingsfientlighet, främlingsrädsla och tolerans. Det   →

Aktörerna på världsscenen

De olika aktörerna på världsscenen. Läromedel.    

Identitet

Hur påverkas vi av omvärlden? Identitetsbegreppet. Läromedelsillustration.  

Hur Sverige styrs

Modell över de övergripande politiska beslutsprocesserna i Sverige. Läromedel i samhällskunskap. Mer info om boken   →