Hur Sverige styrs

Hur Sverige styrs 1

Modell över de övergripande politiska beslutsprocesserna i Sverige. Läromedel i samhällskunskap. Mer info om boken finns bl a på Bokus.