Sanoma – PRIO Samhälle

Begreppet samhälle

Begreppet samhälle. Illustration för en högstadie-lärobok i samhällskunskap. Mer info finns bl a på   →

Hegemoni

Maktens pyramid, läromedel i samhällskunskap. För mer info om boken se bl a Bokus.   →

Det politiska systemet i Kina

Det politiska systemet i Kina. Läromedel.  

Vem bestämmer vad i Sverige

De politiska funktionerna i Sverige. Läromedelsillustration.  

Från rasism till tolerans

  Här försöker jag illustrera olika grader av främlingsfientlighet: rasism, främlingsfientlighet, främlingsrädsla och tolerans. Det   →

Aktörerna på världsscenen

De olika aktörerna på världsscenen. Läromedel.    

Identitet

Hur påverkas vi av omvärlden? Identitetsbegreppet. Läromedelsillustration.  

Dopamin

Dopamin är det ämne som får oss att känna välbehag. Läromedel.  

Allas lika värde

    Allas lika värde. Läromedel.  

Hur Sverige styrs

Modell över de övergripande politiska beslutsprocesserna i Sverige. Läromedel i samhällskunskap. Mer info om boken   →

Arbetsmarknaden

  En förklarande modell hur den svenska arbetsmarknadens avtal & lagar fungerar. Läromedel i   →

Modebloggare

Modebloggare, läromedel i samhällskunskap.