Hegemoni

Maktpyramid, hegemoni, illustration, läromedel

Maktens pyramid, läromedel i samhällskunskap. För mer info om boken se bl a Bokus.