Ikoner för SKB

SKB-icons-original-portfolio

Symboler, ikoner, knappar för SKB:s webb. Här är illustratörens största utmaning att försöka skapa symboler som är så enkla och lättbegripliga att de kan förminskas till små format, vilket inte alltid är så lätt när man har komplexa ikoner som exempelvis sotare, bygghjälm etc. Både kunden och jag blev emellertid nöjda.