Samarbete

Samarbete, illustration för Jordbruksverket

Samarbete; del av presentationsmaterial för ledarskapsprojekt inom jordbruk/landsbygd.