Jordbruksverket

Samarbete

Samarbete; del av presentationsmaterial för ledarskapsprojekt inom jordbruk/landsbygd.

Träd med stort rotsystem

  Träd med rötter; del av presentationsmaterial för ledarskapsprojekt inom jordbruk/landsbygd.