Uteservering miljöbild

nebbe-restaurang

Den här miljöbilden gjorde jag åt en restaurang som söker tillstånd för en uteservering till sommaren. Illustrationen medföljde ansökan som en bilaga, tillsammans med, ritningar, planer etc.

En tydlig och bra bild över platsen ökar förmodligen chansen att få ett godkännande. Bilden är enkel, och saknar människor, bilar etc. Här handlar det om att informera på ett tydligt nästan ingenjörsmässigt sätt.