Populär arkeologi

Växa ifrån

Skämtruta för tidningen Populär arkeologi, med historiskt och arkeologiskt tema, samt viss nutidsanknytning.

Arkeologiska fynd på Ornö

Karta över arkeologiska fyndplatser på Ornö i Stockholms Skärgård.

Allt guld i Hellas

Skämtbild för tidningen Populär arkeologi.

Karta över Stilla havet

Karta för tidskriften Populär arkeologi. Här ser vi migrationen från Asien ut över Stilla   →

Den halshuggna kvinnan

Redaktionell illustration med historisk/arkeologiskt tema för tidningen Populär arkeologi.