Den halshuggna kvinnan

Den halshuggna kvinnan 1

Redaktionell illustration med historisk/arkeologiskt tema för tidningen Populär arkeologi.