Hemming Gadh – svensk biskop, krigare och äventyrare

Hemming Gadh - svensk biskop, krigare och äventyrare 1

Hemming Gadh svensk biskop, krigare och äventyrare under 1400-talet. Sedermera halshuggen på order av den danske kungen Kristian. Illustration till en kortfilm om hans liv.