Brita Hagberg – kvinnlig livgardist på 1780-talet

Brita Hagberg - kvinnlig livgardist på 1780-talet 1

Brita Hagberg blev livgardist på 1780-talet genom att förkläda sig till man. Som många andra soldater kommenderades Brita till flottan för slaget vid Svensksund. Där sårades hon, olyckligtvis i bröstet. Sanningen uppdagades, men Gustaf III lovade henne ändå en medalj och pengar för sina insatser – ett löfte som kungen snabbt glömde bort. Efter militärkarriären sålde Brita livsmedel från ett gatustånd. Där blev hon en dag igenkänd och fick till slut plåster på såret: Gustaf III:s medalj för Tapperhet till sjöss, och därtill en pension om tre riksdaler.