Pingvin & pizza

Pingvin & pizza 1

En pingvin som serverar pizza i en klassisk stil hämtad från den tecknade filmens värld. Ett uppdrag för restaurang-organisationen Spisek.