Ulrika Stålhammar – förklädd artillerist

Ulrika Stålhammar - förklädd artillerist 1

Ulrika Eleonora Stålhammar tillhörde en småländsk släkt där i stort sett alla var militärer eller gifta med militärer. Ulrika älskade hästar, jakt och vapen men som kvinna var hon utestängd från släktprofessionen. 1713, 25 år gammal, klädde Ulrika ut sig till man, antog namnet Wilhelm Edstedt och red till Stockholm. Efter ett par år med kortare anställningar blev hon allt bättre på att spela Wilhelm. Hon tog då värvning i artilleriet i Småland och blev kvar där i tio år.