Berlinkonferensen

Berlinkonferensen, läromedel - Robert Toth, illustratör & tecknare

Berlinkonferensen, där kolonialmakterna kom överens om hur man skulle gå tillväga vid uppdelningen av Afrika. Läromedel i historia.