Mer övervakning efter Charlie?

okad-overvakning

Attentatet i Paris har satt sina spår. Ryggmärgsreflexen från EU-politikerna tycks vara att ytterligare öka övervakningen och kontrollen av medborgarna. Det blir hårdare tag vid gränserna, utökad samkörning och registrering av resenärer etc etc. Attentatsmännen som framkallade reaktionen var bägge födda och uppvuxna i Frankrike.