Retroteknik

Retroteknik 1

Illustration och miljöbild av det tidiga 1900-talets tekniska landvinningar, zeppelinare, flygplan och snabbtåg.