Enkla svartvita symboler, ikoner

Svartvita ikoner, eget projekt

Behovet av symboler och ikoner ökar i takt med internets utbredning och ökad digitalisering. Givetvis finns det massor av gratis saker att ladda ner från nätet, men om man vill ha specifika färger, former anpassade till sin egen grafiska profil så bör man vända sig till en illustratör/grafisk formgivare.

Kanske har man även behov av nyproducerade symboler, som inte används generellt? Eller olika kombinationer av symboler?

Här på bilden syns ett exempel på grafiskt rena och lättbegripliga symboler/ikoner som passar många olika användningsområden på internet.