Projekt för barn om Internet

Skolmiljö, datorer, och manlig superhjälte - för Microsoft

Kampanj för att öka medveten om faror på internet, målgruppen var barn och unga vuxna.