MSN/Microsoft

Ökad medvetenhet om faror på Internet

Kampanj för att barn och ungdomar ska vara mer försiktiga när de surfar på   →

Grafisk illustration för kampanj om nätsäkerhet

Illustration för kampanj i syfte att öka medvetenheten hos ungdomar, om faror som kan   →

Projekt för barn om Internet

Kampanj för att öka medveten om faror på internet, målgruppen var barn och unga   →