Ökad medvetenhet om faror på Internet

Ökad medvetenhet om faror på Internet 1

Kampanj för att barn och ungdomar ska vara mer försiktiga när de surfar på internet.