Greker och fenicier

Karta över den grekiska och feniciska kolonosationen av Medelhavet ca 700 f kr - Robert Toth, karttecknare

Den grekiska och feniciska koloniseringen av Medelhavet ca 700 f Kr. karta till historieboken En samtidig världshistoria.