Natur och Kultur

Natur och Kultur 1

Människan har ena foten i naturen och den andra i kulturen. Läromedel, samhällskunskap årskurs 7.