Manual, golf

Manual, golf 1

Manual/bruksanvisning för ”greenlagare”, som används inom golfsporten. Illustratörens uppgiften var i det här fallet att förklara hur denna till synes enkla manick fungerar, samt att vara medveten om att många använder den felaktigt.