Kriget i Stilla havet

studlit-27-7-stillahavskriget

 

En karta som beskriver andra världskrigets i Stilla havet. Från japanernas bombningar i Pearl harbour till krigets slutskede med slaget vid Okinawa, samt bombningen av Hiroshima och Nagasaki.