Romarrikets utbredning

Kartillustrator, Robert Toth - Romarrikets utbredning

 

Romarrikets utbredning från ca 300 f Kr till 200-talet  e Kr.

Kartillustratörens dilemma

För en kartillustratör handlar det om att skapa lättfattlig grafik, vilket ibland är lättare sagt än gjort då det finns begränsningar vad gäller typsnitt, format samt grafiska objekt. Det är med andra ord svårt att få plats med allting. Det ser man inte minst i gamla tiders kartor där texten ofta är förkortad eller följer sirliga mönster i en tätt packad komposition.

Här ser vi romarnas expansion i Medelhavet, varje erövringsfas har en egen färg. Och kanske hade det varit bäst att använda valörer av samma färg, exempelvis rött och orange. Tyvärr gick det inte i det här fallet, då det blev svårt att skilja de olika nyanserna/erövringsfaserna från varandra. Därför blev det olika färger.

Kanske är detta ett ganska typiskt exempel på kartritarens dilemma, vilket sällan är att få rätt projektion på landmassor etc, nej, utan om att få med allting, texter, färger, förklaringar – utan att det blir rörigt.