Sandlådan

Sandlådan 1

Förskolelärare. Illustration av olika yrkeskategorier inför gymnasievalet.