Problematiskt

Problematiskt 1

Den här serien publicerades i Göteborgsposten, och är en liten satir över samtidens postmoderna språkbruk.