Svenska Lantbruksuniversitetet

Yrkeskategorier & typer

Olika yrkeskategorier, typer, ”persona”. Under min karriär som illustratör har jag flera gånger haft förmånen   →