Marknaden

GM-forlust

Serie, skämtruta, cartoon. Stora företag går back med stora siffror.