Internetmarknadsförare i Platons grotta

Internetmarknadsförare i Platons grotta 1

Illustration till en artikel om internetmarknadsföring: Digital Marketing in a VUCA World: Is it Time to Emerge from Plato’s Cave? av Anders Hjorth. Här görs en jämförelse Platons grottliknelse, där ett antal personer sitter fångna och ser skenbilder på grottväggen projicerade från ovan. De ser inte verkligheten utan blott förvanskade bilder. Är dagens internetmarknadsförare fjättrade och manipulerade på liknande sätt?

En väldigt rolig bild att göra, som utmanar både kreativiteten och historiekunskaperna! Både en enkel animation och en stillbild producerad i olika format för olika användningsområden.