Inga ostbågar och rödtjut…

Inga ostbågar och rödtjut... 1

Det finns en hel del medborgare som undrar hur pandemicirkusen ska sluta? Och några som börjar bli mer rädda för omvärldens reaktioner än själva viruset.