Attack!

greece-EU-square

I politikens värld har lilla Grekland utmanat trojkan, och i slutänden EU. Det blir likt Davids kamp mot Goliat en tämligen ojämn match. Men grekerna har haft sitt språk och sin kultur i tusentals år, medan EU alltmer framstår som ett ganska nybakat och ihophaffsat projekt. Vi kan nog vara säkra på att det kommer att finnas ett Grekland även efter EU. Den här skämt/satirtekningen är början på ett samarbete med Göteborgsposten. Ni kommer att hitta mina serier på debattsidorna med ojämna mellanrum.