Storyboard, korv och fika

Storyboard, korv och fika 1

Storyboard skiss för kortfilm.